EAF protect s.r.o.

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám projevili na výstavě IDET 2017.
Dear business partners, many thanks for paying a visit to our stand at IDET 2017.

IDET 2017

 

 

Hlavní filozofií společnosti je poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní produkty a služby a splnit všechny požadavky kladené na produkt a na ochranu životního prostředí. Prioritou je být našim zákazníkům i dodavatelům spolehlivým obchodním partnerem.

V současné době naše společnosti zaměstnává 17 zaměstnanců, kteří jsou odborníky s mnohaletou zkušeností v oblasti požární ochrany průmyslu. Naše společnost klade vysoký důraz na vzdělávání a školení, což nám umožňuje být v neustálém kontaktu s nejnovějšími trendy v oblasti požární ochrany a můžeme tak tyto znalosti využít pro návrh nejvhodnějších řešení pro naše zákazníky.

Společnost EAF protect s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze (oddíl C, vložka číslo 216065) dne 30.9.2013.

Jsme nositeli certifikátu řady ISO 9001 (management jakosti)ISO 14001 (enviromentální management)ISO 18001 (bezpečnost práce).

 

Neváhejte nás oslovit, i Vy můžete profitovat z našeho know-how a kontaktů. SJEDNEJTE SI SCHŮZKU

Náš tým

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostSpolečnost EAF protect s.r.o. realizuje za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj projekt Průmyslový výzkum palubních hasicích přístrojů pro oblast civilního a vojenského letectví.

Záměrem a strategickým cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj zaměřený na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nové typové řady výrobků – palubních hasicích přístrojů pro letectví. Nová výrobková řada bude představovat podstatné zdokonalení stávajících (a legislativou již omezených nebo zakázaných) výrobků a současně i navazujících služeb jejich údržby. Projekt zahrnuje výzkum prototypů, přezkoušení navržených komponentů a výkonnosti prototypů.

 

 

Sběrný dvůr pro výrobky na konci životnosti používané v požární ochraně

V rámci realizace tohoto projektu je nakoupeno 50 kusů ocelových lahví o objemu 67,5 litru, které slouží k uskladnění látek poškozující ozónovou vrstvu Země, používaných v požární ochraně a sebraných z výrobků na konci životnosti.