Certifikace osob pro zacházení s regulovanými látkami a F-plyny

Ing. Milan Skybík

skybik@eaf.cz

+420 725 864 135

 Certifikační přezkoušení:

Společnost je rozhodnutím MŽP jmenována hodnotícím subjektem pro certifikaci osob zacházejících s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny v oblasti požární ochrany.

Certifikační přezkoušení se skládá z teoretické zkoušky (50 testových otázek) a praktické zkoušky.

Společnost nabízí i školení před certifikační zkouškou v trvání 4 dnů.

Typ školení Cena Termíny konání
Certifikační přezkoušení  – 1 den  5 500,- 16. 6. 2017
Certifikační školení  – 4 dny 10 000,- 12. – 15. 6. 2017
Certifikační školení + přezkoušení 15 000,- 12. – 16. 6. 2017

Jmenování hodnotícím subjektem:

SJEDNEJTE SI SCHŮZKU

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostSpolečnost EAF protect s.r.o. realizuje za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj projekt Průmyslový výzkum palubních hasicích přístrojů pro oblast civilního a vojenského letectví.

Záměrem a strategickým cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj zaměřený na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nové typové řady výrobků – palubních hasicích přístrojů pro letectví. Nová výrobková řada bude představovat podstatné zdokonalení stávajících (a legislativou již omezených nebo zakázaných) výrobků a současně i navazujících služeb jejich údržby. Projekt zahrnuje výzkum prototypů, přezkoušení navržených komponentů a výkonnosti prototypů.

 

 

Sběrný dvůr pro výrobky na konci životnosti používané v požární ochraně

V rámci realizace tohoto projektu je nakoupeno 50 kusů ocelových lahví o objemu 67,5 litru, které slouží k uskladnění látek poškozující ozónovou vrstvu Země, používaných v požární ochraně a sebraných z výrobků na konci životnosti.