Výroba hasicích přístrojů čistým hasivem

Ing. Milan Skybík

skybik@eaf.cz

+420 725 864 135

Vyrábíme pro Vás celou řadu hasicích přístrojů s čistým hasivem HFC 236fa

Technická data/Typ přístroje

T2F

T4F

T6F

Hasivo HFC 236fa (hexafluorpropan) HFC 236fa (hexafluorpropan) HFC 236fa (hexafluorpropan)
Množství hasiva 2 kg 4 kg 6 kg
Hasicí schopnost 34B 5A, 55B 5A, 70B
Rozsah funkčních teplot -20°C až +60°C -20°C až +60°C -20°C až +60°C
Provozní tlak 12 bar 12 bar 12 bar
Stáhněte si certifikát

T2F

T4F

T6F

 

 

SJEDNEJTE SI SCHŮZKU

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostSpolečnost EAF protect s.r.o. realizuje za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj projekt Průmyslový výzkum palubních hasicích přístrojů pro oblast civilního a vojenského letectví.

Záměrem a strategickým cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj zaměřený na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nové typové řady výrobků – palubních hasicích přístrojů pro letectví. Nová výrobková řada bude představovat podstatné zdokonalení stávajících (a legislativou již omezených nebo zakázaných) výrobků a současně i navazujících služeb jejich údržby. Projekt zahrnuje výzkum prototypů, přezkoušení navržených komponentů a výkonnosti prototypů.

 

 

Sběrný dvůr pro výrobky na konci životnosti používané v požární ochraně

V rámci realizace tohoto projektu je nakoupeno 50 kusů ocelových lahví o objemu 67,5 litru, které slouží k uskladnění látek poškozující ozónovou vrstvu Země, používaných v požární ochraně a sebraných z výrobků na konci životnosti.