Komplexní služby PO a BOZP, dokumentace pro požární bezpečnost staveb

Ing. Zdeněk Stadtherr

stadtherr@eaf.cz

+420 601 305 062

Poskytujeme komplexní služby v oblasti PO a BOZP dle §12, 13 a 27, vyhl. č. 246/2001Sb. a §4 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Našim zákazníkům nabízíme zpracování požárně bezpečnostního řešení pro územní a stavební řízení, zpracování dokumentace požární ochrany dle vyhlášky č. 246/2001, Sb. a zpracování dokumentace zdolávání požáru.

SJEDNEJTE SI SCHŮZKU

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostSpolečnost EAF protect s.r.o. realizuje za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj projekt Průmyslový výzkum palubních hasicích přístrojů pro oblast civilního a vojenského letectví.

Záměrem a strategickým cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj zaměřený na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nové typové řady výrobků – palubních hasicích přístrojů pro letectví. Nová výrobková řada bude představovat podstatné zdokonalení stávajících (a legislativou již omezených nebo zakázaných) výrobků a současně i navazujících služeb jejich údržby. Projekt zahrnuje výzkum prototypů, přezkoušení navržených komponentů a výkonnosti prototypů.

 

 

Sběrný dvůr pro výrobky na konci životnosti používané v požární ochraně

V rámci realizace tohoto projektu je nakoupeno 50 kusů ocelových lahví o objemu 67,5 litru, které slouží k uskladnění látek poškozující ozónovou vrstvu Země, používaných v požární ochraně a sebraných z výrobků na konci životnosti.