Požární ochrana kolejových vozidel

V této oblasti jsme schopni zajistit dodávky komponentů všech výrobců detekčních a hasicích systémů pro kolejová vozidla a prostřednictvím našich vlastních zaměstnanců zabezpečit požadovanou údržbu těchto systémů.

Naše osvědčení a certifikáty:

  1. Osvědčení o způsobilosti dodavatele pro ČD a.s.
  2. Potvrdenie o odborno-technickej spôsobilosti organizácie pre Železničnú spoločnosť Slovensko a.s.

 

 

SJEDNEJTE SI SCHŮZKU

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostSpolečnost EAF protect s.r.o. realizuje za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj projekt Průmyslový výzkum palubních hasicích přístrojů pro oblast civilního a vojenského letectví.

Záměrem a strategickým cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj zaměřený na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nové typové řady výrobků – palubních hasicích přístrojů pro letectví. Nová výrobková řada bude představovat podstatné zdokonalení stávajících (a legislativou již omezených nebo zakázaných) výrobků a současně i navazujících služeb jejich údržby. Projekt zahrnuje výzkum prototypů, přezkoušení navržených komponentů a výkonnosti prototypů.

 

 

Sběrný dvůr pro výrobky na konci životnosti používané v požární ochraně

V rámci realizace tohoto projektu je nakoupeno 50 kusů ocelových lahví o objemu 67,5 litru, které slouží k uskladnění látek poškozující ozónovou vrstvu Země, používaných v požární ochraně a sebraných z výrobků na konci životnosti.