EAF protect s.r.o.


Hlavní filozofií společnosti je poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní produkty a služby a splnit všechny požadavky kladené na produkt a na ochranu životního prostředí. Prioritou je být našim zákazníkům i dodavatelům spolehlivým obchodním partnerem. Společnost klade vysoký důraz na vzdělávání a školení, což nám umožňuje být v neustálém kontaktu s nejnovějšími trendy v oblasti požární ochrany a můžeme tak tyto znalosti využít pro návrh nejvhodnějších řešení pro naše zákazníky a naši zaměstnanci jsou odborníky s mnohaletou zkušeností v oblasti požární ochrany. Společnost EAF protect s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze (oddíl C, vložka číslo 216065) dne 30.9.2013.
Jsme nositeli certifikátu řady ČSN EN ISO 9001 (management jakosti), ČSN EN ISO 14001 (enviromentální management) a ČSN EN ISO 18001 (bezpečnost práce).

Integrovaná politika kvality k nahlédnutí


eu projekt eaf

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Společnost EAF protect s.r.o. realizuje za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj projekt Průmyslový výzkum palubních hasicích přístrojů pro oblast civilního a vojenského letectví. Záměrem a strategickým cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj zaměřený na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nové typové řady výrobků – palubních hasicích přístrojů pro letectví. Nová výrobková řada bude představovat podstatné zdokonalení stávajících (a legislativou již omezených nebo zakázaných) výrobků a současně i navazujících služeb jejich údržby. Projekt zahrnuje výzkum prototypů, přezkoušení navržených komponentů a výkonnosti prototypů.

Sběrný dvůr pro výrobky na konci životnosti používané v požární ochraně.
V rámci realizace tohoto projektu je nakoupeno 50 kusů ocelových lahví o objemu 67,5 litru, které slouží k uskladnění látek poškozující ozónovou vrstvu Země, používaných v požární ochraně a sebraných z výrobků na konci životnosti.

eaf Sběrný dvůr pro výrobky

Certifikáty EAF protect s.r.o.


Novinky


Vážení zákazníci,

z důvodu stěhování provozovny je dočasně mimo provoz naše pevná linka. Zastihnete nás na mobilním čísle 601 305 064 nebo 601 305 067.
Děkujeme za pochopení.
 
Tým EAF protect s.r.o.
 
 

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vám oznámit, že od 2.1.2019 najdete naši provozovnu na adrese Podnikatelská 160/4, Cheb. Těšíme se, až Vás uvítáme v nových prostorách.

Tým EAF protect s.r.o.

 


EAF protect s.r.o.
Váš partner ve světě požární ochrany.

Kontakt


EAF protect s.r.o., Karlovarská 131/50, CZ-350 02 Cheb | IČ: 02142384 | DIČ: CZ02142384 | Tel: +420 354 423 715 | E-mail: info@eaf.cz

EAF protect s.r.o.
Karlovarská 131/50
CZ-350 02 Cheb


Kontaktujte nás