EAF protect s.r.o.


Hlavní filozofií společnosti je poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní produkty a služby a splnit všechny požadavky kladené na produkt a na ochranu životního prostředí. Prioritou je být našim zákazníkům i dodavatelům spolehlivým obchodním partnerem. Společnost klade vysoký důraz na vzdělávání a školení, což nám umožňuje být v neustálém kontaktu s nejnovějšími trendy v oblasti požární ochrany a můžeme tak tyto znalosti využít pro návrh nejvhodnějších řešení pro naše zákazníky a naši zaměstnanci jsou odborníky s mnohaletou zkušeností v oblasti požární ochrany. Společnost EAF protect s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze (oddíl C, vložka číslo 216065) dne 30.9.2013.
Jsme nositeli certifikátu řady ČSN EN ISO 9001 (management jakosti), ČSN EN ISO 14001 (enviromentální management) a ČSN ISO 45001 (bezpečnost práce).

Integrovaná politika kvality k nahlédnutí


eu projekt eaf

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Společnost EAF protect s.r.o. realizuje za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj projekt Průmyslový výzkum palubních hasicích přístrojů pro oblast civilního a vojenského letectví. Záměrem a strategickým cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj zaměřený na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nové typové řady výrobků – palubních hasicích přístrojů pro letectví. Nová výrobková řada bude představovat podstatné zdokonalení stávajících (a legislativou již omezených nebo zakázaných) výrobků a současně i navazujících služeb jejich údržby. Projekt zahrnuje výzkum prototypů, přezkoušení navržených komponentů a výkonnosti prototypů.

Vzájemně provázané projekty:

Zajištění odborného sběru RL v zařízeních na konci životnosti používaných v PO pro roky 2019 – 2021, 2.2.A.a
Odborný sběr RL v zařízeních na konci životnosti používaných v PO pro roky 2019-2022, 2.2.A.b
Následné zneškodnění RL ze zařízení na konci životnosti používaných v PO pro roky 2019-2022, 2.2.B
Společnost bude v letech 2019-2022 realizovat výše uvedené projekty, které umožní dovybavení sběrného dvora, znovuzískání regulovaných látek a jejich následné zneškodnění.

eaf Sběrný dvůr pro výrobky

Sběrný dvůr pro výrobky na konci životnosti používané v požární ochraně.
V rámci realizace tohoto projektu je nakoupeno 50 kusů ocelových lahví o objemu 67,5 litru, které slouží k uskladnění látek poškozující ozónovou vrstvu Země, používaných v požární ochraně a sebraných z výrobků na konci životnosti.

eaf Sběrný dvůr pro výrobky

Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země
V rámci realizace tohoto projektu byly zneškodněny více než 3 tuny nebezpečného odpadu – plyny v tlakových nádobách obsahující nebezpečné látky (včetně halonů).

eaf Sběrný dvůr pro výrobky

Certifikáty EAF protect s.r.o.


Novinky


Vážení obchodní partneři,

s podporou Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí ČR vám nově nabízíme možnost bezplatného odevzdání regulovaných látek a zařízení obsahující látky poškozující ozonovou vrstvu Země.

Nejčastěji se jedná o vyřazené hasicí přístroje obsahující regulované látky, většinou halony (např.: HALON 1211, HALON 1301, HALON 2402, Tetrachlormethan, Bromdifuormethan, Halotron I -  HCFC 123, Bromchlormethan, Bromethan).

Po obdržení vyřazeného zařízení vystaví společnost EAF protect s.r.o. potvrzení o převzetí nebezpečného odpadu (kód 16 05 04).

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte na emailu info@eaf.cz.

Tým EAF protect s.r.o.

 

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vám oznámit, že od 2.1.2019 najdete naši provozovnu na adrese Podnikatelská 160/4, Cheb. Těšíme se, až Vás uvítáme v nových prostorách.

Tým EAF protect s.r.o.

 


EAF protect s.r.o.
Váš partner ve světě požární ochrany.

Kontakt


EAF protect s.r.o., Karlovarská 131/50, CZ-350 02 Cheb | IČ: 02142384 | DIČ: CZ02142384 | Tel: +420 354 423 715 | E-mail: info@eaf.cz

EAF protect s.r.o.
Karlovarská 131/50
CZ-350 02 Cheb


Kontaktujte nás