EAF protect s.r.o.


Hlavní filozofií společnosti je poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní produkty a služby a splnit všechny požadavky kladené na produkt a na ochranu životního prostředí. Prioritou je být našim zákazníkům i dodavatelům spolehlivým obchodním partnerem. Společnost klade vysoký důraz na vzdělávání a školení, což nám umožňuje být v neustálém kontaktu s nejnovějšími trendy v oblasti požární ochrany a můžeme tak tyto znalosti využít pro návrh nejvhodnějších řešení pro naše zákazníky a naši zaměstnanci jsou odborníky s mnohaletou zkušeností v oblasti požární ochrany. Společnost EAF protect s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32170 dne 30.9.2013.
Jsme nositeli certifikátu řady ČSN EN ISO 9001 (management jakosti), ČSN EN ISO 14001 (enviromentální management) a ČSN ISO 45001 (bezpečnost práce).

Stáhnout dokument Politika integrovaného systému managementu
eu projekt eaf

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Společnost EAF protect s.r.o. realizuje za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj projekt Průmyslový výzkum palubních hasicích přístrojů pro oblast civilního a vojenského letectví. Záměrem a strategickým cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj zaměřený na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nové typové řady výrobků – palubních hasicích přístrojů pro letectví. Nová výrobková řada bude představovat podstatné zdokonalení stávajících (a legislativou již omezených nebo zakázaných) výrobků a současně i navazujících služeb jejich údržby. Projekt zahrnuje výzkum prototypů, přezkoušení navržených komponentů a výkonnosti prototypů.

Vzájemně provázané projekty:

Zajištění odborného sběru RL v zařízeních na konci životnosti používaných v PO pro roky 2019 – 2021, 2.2.A.a
Odborný sběr RL v zařízeních na konci životnosti používaných v PO pro roky 2019-2022, 2.2.A.b
Následné zneškodnění RL ze zařízení na konci životnosti používaných v PO pro roky 2019-2022, 2.2.B
Společnost bude v letech 2019-2022 realizovat výše uvedené projekty, které umožní dovybavení sběrného dvora, znovuzískání regulovaných látek a jejich následné zneškodnění.

eaf Sběrný dvůr pro výrobky

Sběrný dvůr pro výrobky na konci životnosti používané v požární ochraně.
V rámci realizace tohoto projektu je nakoupeno 50 kusů ocelových lahví o objemu 67,5 litru, které slouží k uskladnění látek poškozující ozónovou vrstvu Země, používaných v požární ochraně a sebraných z výrobků na konci životnosti.

eaf Sběrný dvůr pro výrobky

Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země
V rámci realizace tohoto projektu byly zneškodněny více než 3 tuny nebezpečného odpadu – plyny v tlakových nádobách obsahující nebezpečné látky (včetně halonů).

eaf Sběrný dvůr pro výrobky

Foto vozidla a nabiječky

„Společnost EAF protect s.r.o. , jako žadatel, koncem měsíce května 2021 úspěšně dokončila projekt: „Elektromobilita v EAF protect s.r.o.“ z programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu naše společnost zakoupila nový elektromobil kategorie M1, a to vozidlo Volkswagen ID.4 a pořídila neveřejnou nabíjecí stanici, které je umístěna v podnikatelském areálu naší společnosti.“

NovinkyKreativní vouchery na projekt Aktualizace webových stránek společnosti EAF protect s.r.o.

Společnost EAF protect s.r.o. uzavřela s Karlovarským krajem Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2021 v rámci Programu  rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, podprogram 2 Kreativní vouchery na projekt: „Aktualizace webových stránek společnosti EAF protect s.r.o.“

kvkraj

www.kr-karlovarsky.cz


 

Čestné uznání za inovativní exponát

20211007 095732Společnost EAF protect s.r.o. získala na mezinárodním veletrhu IDET 2021 v Brně, jako výrobce, Čestné uznání za inovativní exponát Hasicí přístroj T4N s hasivem 3MTM NovecTM 1230“.

 

 

 

 

 

 


POZVANKA

IDET 2021

Ve dne 6. – 8.10. 2021 se v Brně uskuteční Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET. Expozici společnosti EAF protect s.r.o. naleznete v pavilonu P, číslo stánku 007. Těšíme se na vaši návštěvu.

EAF protect s.r.o.


 

POZVANKA

Školení certifikovaných osob

Dne 9. 11.2020 se od 9:00 uskuteční u hodnotícího subjektu společnosti EAF protect s.r.o. on line školení certifikovaných osob v souladu s § 8, zákona č. 73/2012 Sb. o látkách poškozující ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech v systémech požární ochrany.

Vaši registraci na on line školení potvrďte do 5.11.2020, 11:00 na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., po registraci Vám budou zaslány přístupové údaje.

EAF protect s.r.o.

Hodnotící subjekt


 

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností ke dni 1. 10. 2020 došlo ke sloučení společností ESTO Cheb s.r.o., IČ: 49196511, ESTO RH Holding s.r.o., IČ: 07140479 a EAF protect s.r.o. IČ:02142384. Nástupnickou obchodní společností se stala EAF protect s.r.o., IČ: 02142384.

V důsledku tohoto sloučení došlo k zániku společnosti ESTO Cheb s.r.o. a ESTO RH Holding s.r.o. a veškeré jmění těchto zanikajících společností, které zahrnuje také veškerá práva a povinnosti, a rovněž eventuální pohledávky a dluhy z obchodních a smluvních vztahů, přešlo na společnost EAF protect s.r.o.

 

Tým EAF protect s.r.o.


 

Vážení obchodní partneři,

s podporou Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí ČR vám nově nabízíme možnost bezplatného odevzdání regulovaných látek a zařízení obsahující látky poškozující ozonovou vrstvu Země.

Nejčastěji se jedná o vyřazené hasicí přístroje obsahující regulované látky, většinou halony (např.: HALON 1211, HALON 1301, HALON 2402, Tetrachlormethan, Bromdifuormethan, Halotron I -  HCFC 123, Bromchlormethan, Bromethan).

Po obdržení vyřazeného zařízení vystaví společnost EAF protect s.r.o. potvrzení o převzetí nebezpečného odpadu (kód 16 05 04).

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Tým EAF protect s.r.o.

 

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vám oznámit, že od 2.1.2019 najdete naši provozovnu na adrese Podnikatelská 160/4, Cheb. Těšíme se, až Vás uvítáme v nových prostorách.

Tým EAF protect s.r.o.

 

EAF protect s.r.o.
Váš partner ve světě požární ochrany.

Kontakt


Sídlo společnosti:

EAF protect s.r.o., Karlovarská 131/50, CZ-350 02 Cheb | IČ: 02142384 | DIČ: CZ02142384 | Tel: +420 354 423 715 | E-mail: info@eaf.cz


Provozovna:

EAF protect s.r.o., Podnikatelská 160/4, 350 02 Cheb

Sídlo společnosti

EAF protect s.r.o.
Karlovarská 131/50
CZ-350 02 Cheb

Provozovna

EAF protect s.r.o.
Podnikatelská 160/4,
CZ-350 02 Cheb


Kontaktujte nás