úspora energií

plakát sběr

plakát zneškodnění

eu projekt eaf

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Společnost EAF protect s.r.o. realizuje za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj projekt Průmyslový výzkum palubních hasicích přístrojů pro oblast civilního a vojenského letectví. Záměrem a strategickým cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj zaměřený na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nové typové řady výrobků – palubních hasicích přístrojů pro letectví. Nová výrobková řada bude představovat podstatné zdokonalení stávajících (a legislativou již omezených nebo zakázaných) výrobků a současně i navazujících služeb jejich údržby. Projekt zahrnuje výzkum prototypů, přezkoušení navržených komponentů a výkonnosti prototypů.

Vzájemně provázané projekty:

Zajištění odborného sběru RL v zařízeních na konci životnosti používaných v PO pro roky 2019 – 2021, 2.2.A.a
Odborný sběr RL v zařízeních na konci životnosti používaných v PO pro roky 2019-2022, 2.2.A.b
Následné zneškodnění RL ze zařízení na konci životnosti používaných v PO pro roky 2019-2022, 2.2.B
Společnost bude v letech 2019-2022 realizovat výše uvedené projekty, které umožní dovybavení sběrného dvora, znovuzískání regulovaných látek a jejich následné zneškodnění.

eaf Sběrný dvůr pro výrobky

Sběrný dvůr pro výrobky na konci životnosti používané v požární ochraně.
V rámci realizace tohoto projektu je nakoupeno 50 kusů ocelových lahví o objemu 67,5 litru, které slouží k uskladnění látek poškozující ozónovou vrstvu Země, používaných v požární ochraně a sebraných z výrobků na konci životnosti.

eaf Sběrný dvůr pro výrobky

Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země
V rámci realizace tohoto projektu byly zneškodněny více než 3 tuny nebezpečného odpadu – plyny v tlakových nádobách obsahující nebezpečné látky (včetně halonů).

eaf Sběrný dvůr pro výrobky

obrázek 2022 05 29 173143554

obrázek 2022 05 29 173312413

plakát sběr