Certifikace osob pro zacházení s regulovanými látkami a F-plyny

Společnost je rozhodnutím Ministerstva životního prostředí (MŽP) jmenována hodnotícím subjektem dle § 8 zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech pro certifikaci osob zacházejících s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny v oblasti požární ochrany.

Pracovníci provádějící kontroly těsnosti hasicích přístrojů a hasicích systémů, které obsahují regulované látka (halon 1211, 1301, 2402) a, nebo fluorované skleníkové plyny (HFC 236 fa, HCF 227 ea, CEA 410, a další) musí být vždy certifikovanou osobou dle § 10 zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech ve znění pozdějších předpisů.

Certifikační přezkoušení:

Certifikační přezkoušení pořádané u hodnotícího subjektu se skládá z teoretické zkoušky (50 testových otázek) a praktické zkoušky. Společnost nabízí i školení před certifikační zkouškou v trvání 4 dnů. 

Školení organizuje hodnotící subjekt při počtu minimálně 4 zájemců.

Typ školeníCena
Certifikační přezkoušení – 1 den 5 500,-
Certifikační školení – 4 dny 10 000,-
Certifikační školení + přezkoušení - 5 dní 15 500,-

Aktuální termín certifikačního školení: 22-24.11.2022.

Termín přezkoušení 25.11.2022.

Uzávěrka přihlášek do kurzu 21.10.2022

Ing. Milan Skybík

+420 354 423 715
info@eaf.cz