Certifikace osob pro zacházení s regulovanými látkami a F-plyny

Společnost je rozhodnutím Ministerstva životního prostředí (MŽP) jmenována hodnotícím a certifikačním subjektem dle § 8 zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění zákona č. 60/2023 Sb., pro certifikaci osob zacházejících s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny v oblasti požární ochrany.

Pracovníci provádějící kontroly těsnosti hasicích přístrojů a hasicích systémů, které obsahují regulované látka (halon 1211, 1301, 2402) a, nebo fluorované skleníkové plyny (HFC 236 fa, HCF 227 ea, CEA 410, a další) musí být vždy certifikovanou osobou dle § 10 zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace o alternativním hasivu k F-plynům 3M™ Novec™ 1230 naleznete na https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/novec-ctl/applications/fire-suppression/.

Certifikační přezkoušení:

Certifikační přezkoušení pořádané u hodnotícího a certifikační subjektu se skládá z teoretické zkoušky (50 testových otázek) a praktické zkoušky. Společnost nabízí i školení před certifikační zkouškou v trvání 4 dnů. 

Školení organizuje hodnotící subjekt při počtu minimálně 4 zájemců.

Aktuální termín certifikačního školení IQ/2024

Aktuální právní normy

Aktuální právní normy v oblasti nakládání s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny naleznete na stránkách MŽP ČR

Národní a mezinárodní legislativa - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

Aktuální informace k regulovaným látkám

Aktuální informace v oblasti nakládání s regulovanými látkami naleznete na stránkách MŽP ČR

Regulované látky - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

Aktuální informace k fluorovaným skleníkovým plynům

Aktuální informace v oblasti nakládání s  fluorovanými skleníkovými plyny naleznete na stránkách MŽP ČR

Fluorované skleníkové plyny - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

Informace o hodnotě GWP (Potenciál globálního oteplování) nezbytné pro výpočet ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů používaných v požární ochraně naleznete v Příloze 1, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006Text s významem pro EHP (europa.eu)

Informace o technologiích nahrazování fluorovaných skleníkových plynů, o bezpečném nakládání s těmito náhradami a o povinnosti při nakládání s nimi a se zařízeními, která jsou jimi vybavena v požární ochraně.

Hasicí přístroje

Náhradu fluorovaných skleníkových plynů u hasicích přístrojů s čistým hasivem umožňuje hasivo FK-5-1-12. Hasicí přístroje neobsahují fluorované skleníkové plyny a z tohoto důvodu nepodléhají evropské a národní legislativě v této oblasti. Nakládání s těmito hasicími přístroji podléhá příslušným ustanovením vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a pokynům jednotlivých výrobců těchto zařízení.

Společnost EAF vyrábí hasicí přístroje s tímto hasivem, které jsou certifikovány dle ČSN EN 3-7 1 A1 u SZU s.p. Brno. Bližší informace naleznete na stránce společnosti EAF v sekci EAF protect s.r.o. - Výroba a prodej hasicích přístrojů s čistým hasivem.  

Samočinné hasicí systémy (SHS)

Náhradu fluorovaných skleníkových plynů u SHS umožňuje hasivo FK-5-1-12. SHS neobsahují fluorované skleníkové plyny a z tohoto důvodu nepodléhají evropské a národní legislativě v této oblasti. Nakládání s těmito SHS podléhá příslušným ustanovením vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a pokynům jednotlivých výrobců těchto zařízení.

Bližší informace naleznete na stránce společnosti EAF v sekci EAF protect s.r.o. - PROJEKCE, MONTAŽ A ÚDRŽBA, EPS, SHZ, GHZ a SHS.

Plynová hasicí zařízení (GHZ)

Náhradu fluorovaných skleníkových plynů u SHS umožňuje hasivo FK-5-1-12, inertní plyny (např. IG 01, IG 55, IG 100, IG 541).  GHZ neobsahují fluorované skleníkové plyny a z tohoto důvodu nepodléhají evropské a národní legislativě v této oblasti. Nakládání s těmito GHZ podléhá příslušným ustanovením vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a pokynům jednotlivých výrobců těchto zařízení.

Bližší informace naleznete na stránce společnosti EAF v sekci EAF protect s.r.o. - PROJEKCE, MONTAŽ A ÚDRŽBA, EPS, SHZ, GHZ a SHS.

 

Ing. Aleš Kovář

+420 354 423 715
info@eaf.cz