Antiexplozní a požární ochrana vojenský vozidel

EAF protect s.r.o. je certifikovanou společností pro výrobu, údržbu a opravy lahví hasicích a antiexplozních systémů vojenských vozidel používaných armádami NATO.

Společnost vlastní nezbytná veřejnoprávní oprávnění k provádění činnosti a je vybavena potřebnými technickými, technologickými zařízeními, nářadím, přípravky a měřidly k provádění těchto činností to včetně technologického zařízení na recyklaci a regeneraci hasiv používaných v hasicích a antiexplozních systémech.

EAF protect s.r.o. zaměstnává pracovníky s nezbytnými kvalifikacemi a oprávněními k provádění činnnosti. Současně skladuje potřebné náhradní díly a hasivo používané v hasicích a antiexplozních systémech a to včetně regulovaných látek (halonů) používaných pro kritické použití dle Evropské legislativy.

Na základě příslušného oprávnění MŽP ČR společnost provádí odborný sběr hasicích a antiexplozní systémů vojenských vozidel na konci životnosti v rámci zabezpečení životního cyklu výrobků.

EAF protect s.r.o je certifikována dle mezinárodního standardu AQAP 2110.

Ing. Aleš Kovář

+420 354 423 715
info@eaf.cz